Semináře

Karlštejnská škola 2023

Další ročník studia Karlštejnské školy bude zahájen přípravným kurzem v listopadu 2023.

KVADRIVIUM – Karlštejnská škola svobodných umění 2021

Nyní probíhá 2. semestr 1. ročníku (2. cyklus).

Zahájení dalšího cyklu studia: Karlštejn 2022

Zaměření studia

  • svobodná umění: posvátná aritmetika, geometrie, teorie živlů, kosmologie, hudba
  • hermetismus: duchovní odkaz starověkého Egypta a křesťanský hermetismus
  • středověká alchymie: Magister Theodoricus a alchymie na Karlštejně
  • duchovní dějiny: starověku a středověku (Egypt, Evropa a naše země)
  • teorie a praxe posvátné hudby: posvátné vokály a stupnice, gregoriánský chorál aj.
  • práce s energií: radiestetika, automatická kresba, kontemplativní techniky
  • základy muzikoterapie: práce se zvukem, hra na hudební nástroje

Studium: tříleté
Teorie: 2 roky, 4 semestry (semestr 5 – 6 víkendů)
Praxe: 1 rok

Bližší informace na vyžádání: hana@sar-blochova.cz