Semináře

Jednodenní, víkendové, poznávací, prožitkové, s živou hudbou, tancem aj.

 

1. EGYPTSKÝ CHRÁM

cyklus 3 seminářů: HATHOR, MAAT, ZLATÝ ANCH

(seminář vycházející z mysterijní praxe starověkého Egypta)

prožitkový seminář s obřady a rituály, mysterijní praxe

 

2. STAROVĚKÉ KNĚŽKY, MARIE ZA MAGDALY A JEŽÍŠOVY APOŠTOLKY

(starověké kněžky, kulty velkých bohyní, apoštolky Ježíše a bohyně Isis, Ištar, ženská mystéria starověku, rituální zpěv a tance, mystický sestup Ištar do podsvětí aj.)

vzdělávací prožitkový seminář se zpěvy a rituálním tancem, mysterijní praxe

 

3. EGYPTSKÁ MYSTÉRIA A JEŽÍŠ

(život Ježíšův, egyptská mystéria a učednická léta v Egyptě, Ježíšovo zasvěcenectví, výuka apoštolů, vznik křesťanství, původní texty a Ježíšovo učení, křesťanské tance a mantry, zpěv)

vzdělávací prožitkový seminář se zpěvy, recitací a tancem, křesťanské mantry a rituály

 

4. VELKÉ BOHYNĚ A ČERNÉ MADONY

(vznik kultu Černých madon ve středověké Evropě, původ a zdroje ve starověku, starověké kněžky, kulty velkých bohyní, bohyně Isis, Ištar a ženská mystéria starověku, kultické tance)

vzdělávací prožitkový seminář se zpěvy a tancem, ženská mysterijní praxe

 

5. MYSTERIUM KARLŠTEJNA A MYSTIKA DOBY KARLA IV. (KARLŠTEJN)

(mysterijní hrad Karlštejn, posvátná geometrie hradu, vycházky do okolí, Magistr Theodorik a malířská výzdoba hradu, středověká alchymie, Karel IV. a rituály středověku, návštěva kaplí hradu s živou středověkou hudbou a ezoterním výkladem)

vzdělávací prožitkový seminář se zpěvem středověkého chorálu, tancem na posvátných místech, návštěvou kaplí hradu Karlštejna s ezoterním výkladem, i obřadní provedení

 

6. ČESKÉ DUCHOVNÍ DĚJINY A POSLÁNÍ VELKÉ MORAVY (ZNOJMO)

(Velká Morava, Mojmírovci a Přemyslovci na moravském trůně, Znojmo – Rostislavova nedobytná pevnost, Bořivoj a Ludmila a kult sv. Václava, návštěva znojemské rotundy aj.)

vzdělávací prožitkový seminář se zpěvem středověkého chorálu a tancem, s návštěvou posvátných míst Velké Moravy a prohlídkou znojemského hradu a rotundy

 

7. ZANIKLÉ VYSPĚLÉ CIVILIZACE U NÁS (ZNOJMO)

(pyramidy a obři v ČR, podzemní města, labyrinty a dálkové chodby, stavby a technologie atlantského typu, zánik Velké Moravy zemětřesením, prohlídka pyramid v Podyjí u Znojma, návštěva kláštera v Louce, krypty kostela sv. Mikulášem znojemské rotundy aj.)

vzdělávací prožitkový seminář s návštěvou znojemského podzemí, zaniklých pyramid a ruin staveb zaniklých vyspělých civilizací v Podyjí

 

8. PYRAMIDY A RUINY STAVEB ZANIKLÝCH VYSPĚLÝCH CIVILIZACÍ U NÁS

(průzkumy lokalit: Znojemsko, Jizerské hory, Šumava, Džbán, České středohoří, Jeseníky, Beskydy, Opavsko, Olomoucko, Vsetínsko, Chřiby aj.)

vzdělávací prožitkový seminář s návštěvou ruin staveb zaniklých vyspělých civilizací v dané lokalitě, práce s kyvadlem a zjišťování původního umístění staveb

 

9. „CESTA HVĚZDY“ – POUTNICTVÍ VE STŘEDOVĚKU A DNES

přednášky a koncerty na poutích v ČR (organizuje sdružení Cesta hvězdy o. s.)

 

HUDBA A MUZIKOTERAPIE

více informací v sekce MUZIKOTERAPIE