Úvod

Škola zvuku a muzikoterapie 2024-25

V září 2024 bude v Praze zahájena dvouletá Škola zvuku a muzikoterapie, a to v termínech:

  • 28.-29. září
  • 26.-27. října
  • 23.-24. listopadu
  • 14.-15. prosince

Výuka bude probíhat v Praze v sobotu a v neděli (sobota 10-18 hod., neděle 9-16 hod.).
Na podzim 2024 proběhne teoretická příprava a zajištění vhodných terapeutických nástrojů
pro následnou praxi v roce 2025. Počet míst ve škole bude z důvodu zajištění navazující
praktické výuky omezen.

Podle počtu zájemců o studium bude zvolen odpovídající prostor pro výuku a stanoveno
výsledné školné, jež se bude pohybovat v rozmezí 2000 Kč – 2300 Kč / měsíčně a bude
splatné za období 9-12/2024 do 31.8. 2024. Informace o výši školného vám bude zaslána
dne 20.8. 2024. Bližší informace k místu školení budou zaslány též v předstihu.

Obsah studia je publikován ve skriptech Léčba zvukem, Rosa de Sar, 290 Kč, které lze
zakoupit zde v e-shopu.

Závazné přihlášky ke studiu zašlete prosím e-mailem nejpozději do 20. srpna 2024 na adresu: hana@sar-blochova.cz

Přihláška ve formátu PDFPřihláška ve Wordu

Informace – knihy

Byla vydána skripta LÉČBA ZVUKEM (Rosa de Sar, nakl. SAR Praha, cena 290 Kč).

Koupit skripta

Dne 8.7. bude hotov dotisk knihy MAGISTERIUM KARLŠTEJNA. Lze objednat v e-shopu.

Zemský kříž vyvezen z naší země!

Informace pro všechny národy Koruny české

Obchod

Kniha

CD

pyramidy

archív