Umění

Hana Sar Blochová / Rosa de Sar

Dr. Hana Blochová studovala zpěv u prof. Inge Švandové-Koutecké, zasl. umělkyně, krátce u Marie Hřebíčkové-Kozákové a interpretaci středověkého zpěvu na kurzu u Rebbeky Stewart (Velká Británie). Jako členka souboru staré hudby KVINTERNA se zaměřuje hlavně na křesťanskou a židovskou hudbu 12. – 15. století. Zajímá se též o tradiční techniky orientálního zpěvu, které uplatňuje v hudbě španělského středověku a v alternativních hudebních projektech. Studovala hru na klavír, varhany, příčnou a zobcovou flétnu a na harfu. Kromě zpěvu hraje na repliky středověkých hudebních nástrojů, a to na varhanní portativ, egyptskou, gotickou a renesanční harfu, drnkací a smyčcová psalteria a zobcové flétny.

Vystupuje sólově nebo se souborem staré a alternativní hudby Kvinterna, jehož je uměleckou vedoucí. Účinkovala také s některými předními českými i zahraničními soubory staré hudby (jako např. Ars Nova Warszawa, švédský soubor Laude novella aj.). K nejúspěšnějším sólovým koncertům v zahraničí patří její pěvecké recitály na festivalech staré hudby v Itálii (Milán, Como, Řím, Florencie, Padova) a také v Turecku (Eskisehir). V oblasti staré hudby nejčastěji spolupracuje s loutnistou Přemyslem Vackem a s hobojistou Pavlem Poláškem, v projektech zaměřených na hudbu Orientu pak se syrským loutnistou Marwanem Alsolaimanem a na poli hudby etnické a muzikoterapeutické s Lubomírem Holzerem, jedním z předních muzikoterapeutů u nás.

Je mj. i absolventkou dějin umění Filosofické fakulty UK Praha a napsala čtyři knihy z oblasti filosofie, alchymie a duchovní historie (nakladatelství Onyx a naklad. SAR). V letech 1992 – 2011 působila jako ředitelka Festivalu staré hudby v Českém Krumlově, který dosáhl mezinárodního uznání a stal se členem asociace evropských festivalů staré hudby CEFEMA. Skládá a nahrává hudbu k filmu a divadlu, je autorkou multimediálních projektů Mystica 1998, Alchymia 2000, Terra Mystica 2002, 2006, Kosmické sítě (2007), Mystéria (2008), Egypt – Příběh prince Amuna (2010), Templ – Návrat Sofie (2010), Mystéria (2011) a Magisterium Slunce (2012), které vznikly ve spolupráci s kanadským režisérem Plamenem Sjarovem. Společně se souborem Kvinterna složila a nahrála také hudbu ke Svěrákově četbě starých pověstí českých na CD „Staré pověsti české“ (vydal Radioservis) a k modernímu baletnímu zpracování tohoto tématu v podání souboru K. Šmoka se stejným názvem.

Natočila celkem deset CD se středověkou, etnickou a autorskou alternativní hudbou (Arta Records) a společně s varhanicí Martou Gáborovou a R. Pachmanem také CD poutních písní na cestě do Santiaga de Compostela „Liber de Sancti Jacobi“ (Arteco – B. M. 2010). Sólově nebo s Kvinternou pravidelně vystupuje v ČR i v zahraničí (Itálie, Německo, Rakousko, Polsko, Rumunsko, Estonsko, Litva, Turecko). Vytvořila scénář pro film o alchymii v Čechách (2009, Mega TV, USA) a spolupracovala také na vytvoření dokumentárních filmů pro ČT, jako např.: „Světci a svědci“ (2009) o hudebním díle abatyše Hildegardy z Bingen a v roce 2012 na dokumentu „Karel IV. z Boží milosti král“. O jejích uměleckých aktivitách natočila v roce 2000 dokumentární film americká společnost Mega TV.