Koncerty

Hana Blochová + KVINTERNA  –  soubor staré a alternativní hudby

(zpěvy s doprovodem na středověké, renesanční, barokní a etnické hudební nástroje: harfy, psalteria, šalmaje, santur, píšťaly, varhanní portativ, fidulu, loutny, kornamusu, ud, nay aj.)

Hudba – Kvinterna

 

I. LIDOVÉ PÍSNĚ A INTUITIVNÍ HUDBA

1. OPUS UNIVERSUM

Posvátné české a moravské písně, přímá hudba s muzikoterapeutickým účinkem.

Hana Blochová – zpěv, harfy, psalteria, flétny, citera, perkuse
Lubomír Holzer – zpěv, fujary, koncovky, cistra, bubny, didjeridoo, tibetské mísy aj.

2. KRAJINA ŽELOBUDNÁ

Zastavení souboru Kvinterna v krajině moravských lidových písní a sefardských balad
(písně s doprovodem středověkých a orientálních hudebních nástrojů)

II. MULTIMEDIÁLNÍ PROJEKTY

Nové hudebně-obrazové zpracování témat z oblasti starověkých a středověkých mysterií aj.  

Forma uměleckého představení: živý zpěv s ozvučenou videoprojekcí, s autorskou hudbou Hany Sar Blochové a souboru Kvinterna

 1. HILDEGARDA Z BINGEN A RITUÁLY STŘEDOVĚKU (mystická hudba Hildegardy z Bingen a další středověké písně s projekcí filmu kanadského režiséra Plamena Sjarova nebo s obrazy Miloše Brummera)
 2. TERRA MYSTICA (umělecké zpracování živlů a jejich bytostí s 3D projekcí vybraných symbolických obrazů alchymických operací, ve spolupráci s Romanem Milerem)
 3. TEMPL – NÁVRAT SOFIE (umělecké zpracování mysterijního odkazu doby Karla IV. s filmem kanadského režiséra Plamena Sjarova, natáčeno také na Karlštejně)
 4. MYSTERIA (obřady starověkého Egypta, proroctví Sibyl a alchymické Velké Dílo s autorskými písněmi H. Blochové, středověkou hudbou souboru Kvinterna, s obrazem z dílny kanadského režiséra Plamena Sjarova)
 5. MAGISTERIUM SLUNCE (představení oslavující zimní slunovrat v mnoha mystických podobách, se zpěvem H. Blochové, s rituální hudbou souboru Kvinterna, se scénami z přestavení Egypt a s filmem kanadského režiséra Plamena Sjarova)

III. STŘEDOVĚKÁ HUDBA

 1. Hudba doby Karla IV.  (písně v Čechách a v Evropě 14. století), sólo, duo, trio a více hudebníků
 2. Mystické písně Hildegardy z Bingen a středověkých ženských klášterů (mystické písně ženských středověkých klášterů 12. – 13. století), sólo, duo, trio
 3.  Písně trubadúrů středověké Francie a Španělska (truvérské písně 12 – 13. století), sólo, duo, trio
 4.  Středověké poutnické písně na cestě do Santiaga de Compostela (Liber de S. Jacobi, Cantigas de S. María, Cantigas de amigo, Llibre Vermell), soubor Kvinterna (3 – 5 hudebníků)
 5. Dvorská lyrika a milostné písně středověké Francie a Itálie (balady a písně 14. století, G. de Machaut, F. Landini), soubor Kvinterna (3 – 5 hudebníků)
 6.  Písně středověké Evropy 13. – 14. století (Španělsko, Francie, Itálie, Německo), soubor Kvinterna (3 – 5 hudebníků)

IV. RENESANČNÍ A BAROKNÍ HUDBA, TANEC

 1. Písně sefardských Židů ze Španělska, Afriky, Balkánu a Asie (balady s doprovodem renesanční loutny), duo, trio nebo více hudebníků
 2. Orientální inspirace – písně s doprovodem arabské loutny (křesťanské, židovské a arabské písně středověkého Španělska, Afriky a Asie s doprovodem arabské loutny aj.), duo, trio a více hudebníků
 3.  Renesanční písně 15. a 16. století s doprovodem loutny a violy da gamba (Španělsko, Itálie, Francie, Německo), duo s loutnou nebo soubor Kvinterna (3 – 5 hudebníků)
 4. Nostalgické písně katolických králů Španělská 15 – 16. století (villancicos, J. del Encina, Milán, Gabriel aj.), soubor Kvinterna (3 – 5 hudebníků)
 5. Písně středověkých, renesančních a barokních Čech (písně doby Karla IV., české renesanční písně a písně barokních českých barokních autorů: V. H. Rovenský, Adam Michna z Otradovic aj.)
 6. Písně a tance před branami renesance (písně a tance Evropy 15. století, společné hudebně taneční vystoupení souboru Kvinterna a Chorea Historica) 

V. OBŘADNÍ HUDBA

 1. Velikonoční koncert středověké, renesanční a barokní hudby
 2. Adventní koncert středověké hudby – mariánské a adventní písně
 3. Vánoční koncert středověké, renesanční a barokní hudby