Filosofie a věda

Hana Blochová RNDr. Mgr.

STUDIUM

Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, obor fyzikální chemie, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha, odborná stáž: chemická fyzika v roce 1984 obdržela doktorát přírodních věd

Vysoká škola chemicko-technologická Praha, obor Chemie restaurování uměleckých děl – historické výtvarné technologie

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Dějiny výtvarného umění, specializace na dějiny evropského a českého středověku, v roce 1992 obdržela titul Magistr

Postgraduální studium na Filosofické fakultě UJEP v Brně, obor Výtvarná kritika (česká moderní malba)

PRAXE V OBORU DĚJIN UMĚNÍ, TECHNOLOGIE RESTAUROVÁNÍ, ZNALECTVÍ A PRŮZKUMŮ PAMÁTEK

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (1984 -1987) kurátorka sbírky moderního českého umění a sochařství 20. století, jihočeské malířství publikace: Karel Valter, monografie ad., kurátorka výstavy T. Pchálka a jihočeských výtvarníků

Státní restaurátorské ateliery Praha (1987 – 1990) historické výtvarné technologie, průzkumy a znalectví středověkých maleb, průzkum deskových obrazů v kapli sv. Kříže na Karlštejně ad., vědecký výzkumný úkol VTR 1.0.2. Publikace: Zprávy památkové péče, Technologia artis, Europa nostra aj.

ARTECO-B. M. s. r. o. Český Krumlov (1992 – 2006) uměleckohistorické a restaurátorské průzkumy památkových objektů, uměleckohistorické posudky, návrhy restaurování, rekonstrukcí a interiérů historických budov.
Publikace: SHP – zprávy z let 1992 – 2006, Stavební aktuality aj.

Národní galerie v Praze (1997 – 1998) příprava výstavy NG Magister Theodoricus, Anežský klášter 1998, středověká malba na Karlštejně – výtvarné technologie a znalectví, uměleckohistorické posudky Publikace: Magister Theodoricus, katalog k výstavě, NG Praha 1998

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky české v Českém Krumlově: dějiny umění, technologie restaurování, dějiny památkové péče, průzkumy památkových objektů

Týnská škola v Praze: středověká knižní malba a její restaurování

Soukromé semináře pro restaurátory, architekty a stavební firmy v oboru restaurování a konzervace památkových objektů, historické materiály a technologie jejich zpracování – poradna a odborné služby

PUBLIKAČNÍ A ODBORNÁ ČINNOST

Bohatá oborová publikační činnost, účast na konferencích a seminářích v oborech středověké malby, výtvarných technologií, průzkumů a znalectví památek (Drážďany, NG Praha, NG Londýn, Europa Nostra Vídeň ad.), průzkum středověkých obrazů na hradu Karlštejn, spolupráce s restaurátory, posudky obrazů (nový originál E. Schieleho v Praze), přípravy výstav soudobých výtvarníků ad. Publikování v časopisech: Zprávy památkové péče, Technologia Artis, Umění, Dotek, Atelier aj.

VÝSTAVNÍ ČINNOST

  • souborná výstava spol. ARTECO-B.M. z průzkumů sakrálních středověkých staveb na Českokrumlovsku (1996)
  • kurátorka výstav českých i světových moderních výtvarníků (1995 – 2010)
  • odborná výstava z průzkumů památek Č. Krumlova k 10. výročí zapsání Č. Krumlova do Seznamu UNESCO (2002)

VYDANÉ KNIHY

Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše (Rosa de Sar), nakladatelství ONYX Praha 2007
Mesiáš (Rosa de Sar), nakladatelství ONYX Praha 2010
Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás (Rosa de Sar + Jaroslav Růžička), nakladatelství SAR Praha 2011
Mysterium Karlštejna (Rosa de Sar), nakladatelství SAR Praha 2012
Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás – 2. rozšířené vydání (Rosa de Sar + Jaroslav Růžička), nakladatelství SAR Praha 2014

Rozhovor s Rosou de Sar

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE

soukromé přednášky a semináře z oblasti starověkého a středověkého výtvarného umění a architektury, filosofie a alchymie