Smaragdová dáma

Řád Smaragdové dámy

řád pro duchovní vzdělávání
mysterijní cesta k celistvosti a svobodě

Duchovní „Řád Smaragdové dámy“ byl ustaven jako nezávislý subjekt, jenž si klade za cíl prohloubit poznání a vnitřní svobodu člověka bez manipulace a skrytých skupinových zájmů. Znalost duchovních dějin naší země i původního  záměru vývoje lidstva na naší planetě, vzdělávání a probouzení lidského ducha a ochrana Země i hvězdného prostoru jsou předpokladem svobodného vývoje spravedlivého a etického člověka budoucnosti.

MOTTO
Vše je v neustálém pohybu, vše se cyklicky proměňuje ve svůj druhý pól, zrození a zánik jsou pouze krajními mezemi téhož, neboli bodem přechodu. Neustálý koloběh protichůdných dějů tvoří energetickou síť naší reality, ve které je třeba neustále nacházet bod rovnováhy. Naše existence je součástí všech ostatních existencí, nic není nemožné a vše je možné, neboť vše se stále odehrává právě teď.

Rosa de Sar

Slavnostní založení  řádu:  11.11. 2012 na Kněží hoře nad Karlštejnem

Vzdělávací aktivity řádu v roce 2013

cykly seminářů:
EGYPTSKÝ CHRÁM 
MYSTERIUM KARLŠTEJNA 

Řád Smaragdové dámy

Sázení Perunova dubu na Karlštejně

Duchovní řád SMARAGDOVÁ DÁMA uspořádal dne 28.10. 2012 akci Sázení Perunova dubu na Kněží hoře na Karlštejně k poctě Karla IV. a Anny Svídnické.

Na podzim 2011 byly na Kněží hoře nad hradem Karlštejnem sebrány tři žaludy zasazeny. Na jaře z nich vyrašily dva malé doubky a jeden z nich jsem dostala darem při křtu své knihy “Mysterium Karlštejna” v dubnu 2012. Bylo zřejmé, že stromek patří zpět na Kněží horu, a proto byl učiněn první pokus o jeho zasazení v první nejsilnější úplňkovou noc v srpnu 2012. Doubek byl nakonec zasazen až na den republiky v neděli 28.10. 2012 (den před úplňkem), kdy napadl bělostný sníh, a to k poctě Karla IV. a Anny Svídnické. Byl zasvěcen slovanskému bohu Perunovi a do kořenů mu byly vloženy olivíny, smaragd a rubín.

www.cestahvezdy.cz
www.putujici.cz