Poutnictví

Obnova svatojakubských poutnických cest z ČR do Santiaga de Compostela

Obnova poutnictví a vyznačení svatojakubských cest v Čechách

Sdružení Cesta hvězdy se rozhodlo v roce 2009 pro obnovu svatojakubských poutnických cest v Čechách a na Moravě. Jednak proto, že se v minulých letech začalo objevovat na našem území nové značení svatojakubskou mušlí naplánované z Německa, Rakouska a Polska od stolu bez bližší znalosti naší historie, památek, přírodních krás i dobře značených turistických cest, a jednak i proto, že tradice poutnictví v celé Evropě i u nás znovu ožívá. Žádná z církví v ČR zatím o svatojakubskou tradici poutnictví nejeví větší zájem. Skromný počet církevních činitelů nemůže ani zajistit zpřístupnění všech kostelů a budov na cestě, a proto mnohé i velmi vzácné sakrální památky jsou i nadále nepřístupné. Rádi bychom se i díky oživení poutnic­kých cest v ČR zasloužili o znovuotevření kostelů a jejich využití pro potřeby poutníků. Je nám líto, když vidíme snahy našich sever­ních sousedů co nejrychleji naše území přejít po pouze formálně vyznačených trasách, a hledáme proto cesty, jak vedení mezinárodních jakubských stezek přes ČR spojit s naší duchovní historií. Zobrazit celý článek