Přednášky

Přednášky RNDr. Mgr. Hany Sar Blochové jsou doprovázeny zpěvem a živou středověkou hudbou.

 

I. FILOSOFIE, MYSTIKA A DĚJINY STAROVĚKU A STŘEDOVĚKU 

 1. MARIE Z MAGDALY A ŽENY V ŽIVOTĚ JEŽÍŠE (starověké kněžky a apoštolky Ježíše, kult velkých bohyní a ženská mystéria starověku, tři Marie v životě Ježíše, jeho rodina a pokrevní potomci, grálské rody ve středověké Evropě)
 2. MESIÁŠ A EGYPTSKÁ MYSTERIA (původ a život Ježíše, zasvěcence egyptských mysterií, jeho působení v Přední Asii a výuka apoštolů a apoštolek, poutnictví, ženské komunity, mesianismus a vznik raného křesťanství)
 3. ČERNÉ MADONY STŘEDOVĚKU (starověké bohyně a vznik kultu Černých madon ve středověké Evropě, Černé madony na svatojakubské poutnické cestě do Santiaga de Compostela)
 4. HILDEGARDA Z BINGEN – SVĚTICE A ČARODĚJNICE (středověké mystičky, Hildegarda z Bingen – její vize a mystické dílo, odbojná Vilemína česká, zakladatelka církevního řádu vilemitů, a její sestra Anežka Přemyslovna, zakladatelka řádu Křížovníků s červenou hvězdou)
 5. POUTNÍCI STŘEDOVĚKU NA CESTĚ DO SANTIAGA DE COMPOSTELA (poutníci středověku, templáři, kataři, církevní a rytířské duchovní řády a bratrstva, Černá madona motserratská a poutnické písně na svatojakubské poutní cestě, pěvci a truvéři)
 6. MYSTERIUM KARLŠTEJNA (templáři a posvátná geometrie hradu Karlštejna, malířství, alchymie a mystika Magistra Theodorika, grálské svatyně malé a velké věže hradu, Karel IV. a rituály středověku)
 7. STŘEDOVĚKÁ ALCHYMIE A HERMETISMUS (křesťanský hermetismus ve středověké Evropě, mystika a alchymie na dvoře Karla IV.)
 8. FRANCOUZSKÉ KATEDRÁLY A LABYRINTY (francouzské středověké katedrály a křesťanský hermetismus, význam labyrintů, alchymické vitráže, hermetická sochařská výzdoba fasád, Černé madony v kryptách, katedrála v Chartres)
 9. HLEDÁNÍ SVATÉHO GRÁLU A DOBA KARLA IV. (původ Grálu ve starověku, křesťanské grálské legendy, hrad Grálu a rytíři kulatého stolu, rytířská bratrstva ve středověkých Čechách, alchymie na dvoře Karla IV. a husitský kalich)
 10. ČESKÉ DUCHOVNÍ DĚJINY A POSLÁNÍ ČECH A MORAVY (Velká Morava, Mojmírovci a Přemyslovci na českém a moravském trůně, sv. Václav, sv. Ludmila a rané české duchovní dějiny, význam znojemské rotundy pro naše rané dějiny)

II. ZANIKLÉ VYSPĚLÉ CIVILIZACE NA ZEMI A U NÁS

 1.  PYRAMIDY, OBŘI A ZANIKLÉ VYSPĚLÉ CIVILIZACE U NÁS (pyramidy a obři na našem území, podzemní města, dálkové chodby a labyrinty, technologická zařízení a stavby atlantského typu, cyklické katastrofy na Zemi aj.)
 2. ATLANTIDA A ZANIKLÉ VYSPĚLÉ CIVILIZACE (Zánik Atlantidy ve starověkých spisech, Atlantida a starověký Egypt, mimozemské vlivy aj.)

III. KOSMICKÉ SÍTĚ A MODERNÍ FYZIKA

 1. TEORIE SUPERSTRUN A TEORIE VŠEHO – KOSMICKÉ SÍTĚ (moderní fyzika a hermetismus, alchymie a práce se světlem, zvukem a formou, moderní výtvarné umění a umění středověkých alchymických vitráží, gnóze a kvantová fyzika)

IV. HUDBA A MUZIKOTERAPIE

více informací v sekce MUZIKOTERAPIE