Řád Smaragdové dámy

řád pro duchovní vzdělávání
mysterijní cesta k celistvosti a svobodě

Duchovní „Řád Smaragdové dámy“ byl ustaven jako nezávislý subjekt, jenž si klade za cíl prohloubit poznání a vnitřní svobodu člověka bez manipulace a skrytých skupinových zájmů. Znalost duchovních dějin naší země i původního  záměru vývoje lidstva na naší planetě, vzdělávání a probouzení lidského ducha a ochrana Země i hvězdného prostoru jsou předpokladem svobodného vývoje spravedlivého a etického člověka budoucnosti.

MOTTO
Vše je v neustálém pohybu, vše se cyklicky proměňuje ve svůj druhý pól, zrození a zánik jsou pouze krajními mezemi téhož, neboli bodem přechodu. Neustálý koloběh protichůdných dějů tvoří energetickou síť naší reality, ve které je třeba neustále nacházet bod rovnováhy. Naše existence je součástí všech ostatních existencí, nic není nemožné a vše je možné, neboť vše se stále odehrává právě teď.

Rosa de Sar

Slavnostní založení  řádu:  11.11. 2012 na Kněží hoře nad Karlštejnem

Vzdělávací aktivity řádu v roce 2013

cykly seminářů:
EGYPTSKÝ CHRÁM 
MYSTERIUM KARLŠTEJNA 

Řád Smaragdové dámy