Seminars

Škola zvuku a muzikoterapie 2024-25

V září 2024 bude v Praze zahájena dvouletá Škola zvuku a muzikoterapie, a to v termínech:

 • 28.-29. září
 • 26.-27. října
 • 23.-24. listopadu
 • 14.-15. prosince

Výuka bude probíhat v Praze v sobotu a v neděli (sobota 10-18 hod., neděle 9-16 hod.).
Na podzim 2024 proběhne teoretická příprava a zajištění vhodných terapeutických nástrojů
pro následnou praxi v roce 2025. Počet míst ve škole bude z důvodu zajištění navazující
praktické výuky omezen.

Podle počtu zájemců o studium bude zvolen odpovídající prostor pro výuku a stanoveno
výsledné školné, jež se bude pohybovat v rozmezí 2000 Kč – 2300 Kč / měsíčně a bude
splatné za období 9-12/2024 do 31.8. 2024. Informace o výši školného vám bude zaslána
dne 20.8. 2024. Bližší informace k místu školení budou zaslány též v předstihu.

Obsah studia je publikován ve skriptech Léčba zvukem, Rosa de Sar, 290 Kč, které lze
zakoupit zde v e-shopu.

Závazné přihlášky ke studiu zašlete prosím e-mailem nejpozději do 20. srpna 2024 na adresu: hana@sar-blochova.cz

Přihláška ve formátu PDFPřihláška ve Wordu

Studium na karlštejnské škole 2024-25

PŘÍPRAVNÝ KURZ KE STUDIU 11-2023

Kdy: v neděli 19. listopadu 2023 v čase 9:30 – 15:30 hodin

Kde: Skautský institut – sál Minuta, Staroměstské náměstí 3/2, Praha 1 – Staré Město

Přihlášky do přípravného kurzu prosím zašlete nejpozději do 10. listopadu 2023 na mail (viz leták).

Zobrazit leták s informacemi o kurzu

Přihláška na přípravný kurz (pdf) | Přihláška na přípravný kurz (word)

Karlštejnská škola svobodných umění

Zaměření studia

 • svobodná umění: posvátná aritmetika, geometrie, teorie živlů, kosmologie, hudba
 • hermetismus: duchovní odkaz starověkého Egypta a křesťanský hermetismus
 • středověká alchymie: Magister Theodoricus a alchymie na Karlštejně
 • duchovní dějiny: starověku a středověku (Egypt, Evropa a naše země)
 • teorie a praxe posvátné hudby: posvátné vokály a stupnice, gregoriánský chorál aj.
 • práce s energií: radiestetika, automatická kresba, kontemplativní techniky
 • základy muzikoterapie: práce se zvukem, hra na hudební nástroje

Studium: tříleté
Teorie: 2 roky, 4 semestry (semestr 5 – 6 víkendů)
Praxe: 1 rok

Bližší informace na vyžádání: hana@sar-blochova.cz