Středověká hudba

Středověká křesťanská a židovská hudba Evropy 13.-14. století.

Čechy – hudba doby Karla IV., písně 14. století
Španělsko – poutnické písně, cantigas de Santa María, Llibre Vermell – sborník kláštera v Montserratu, středověké sefardské balady
Francie – dvorská hudba 14. století, Guillaume de Machaut, písně truvérů 11. – 13. století.
Itálie – písně F. Landiniho, dvorská hudba 14. století Německo – mystické písně Hildegardy z Bingenu, Mnich ze Salzburku