Strážkyně paměti

Hana Blochová pod pseudonymem Rosa de Sar
nakladatelství SAR Praha 2023
Strážkyně paměti

Koupit


Kniha je osobní zpovědí strážkyně paměti, která oživuje „cestu duhy“.

Kniha „Strážkyně paměti“ přináší nové poznání o vývoji a osídlení Země již od prvních
obřích a kosmicko-zemských lidských ras, jež lze považovat též za prapředky Slovanů.
Důležité je i uvědomění, že Země je živá bytost, jejíž vědomí udržuje „Bohyně Matka“ se
svými kněžkami, strážkyněmi podzemních krystalů, jež harmonizují naši planetu a zajišťují i
její propojení s kosmem. Poznatky byly do knihy sdělovány moudrými předky tak, tak jsou
pravdivě zaznamenány v kosmických knihovnách, které takto po věky strážit paměť lidstva.

Kniha je osobní zpovědí strážkyně paměti, která oživuje „cestu duhy.“ Píše o dlouhém
období, ona tvoří živý organismus, který je jen na papír zapsán jako záznam. Neslouží jako
návod. Věci dávné ožívají a v knize svůj život již dnes žijí. Včera a dnes tvoří zítřek. Pro
hledající je to cesta plná smyslu a významu. I oni svůj vývoj musí ukončit a k tomu je tato
kniha ten nejlepší průvodce. Její cesta je nyní jasná a čistá. A lidí, kteří potřebují po této čisté
cestě vést, je mnoho. Mnozí hledající a nechápající smysl zde prozření najdou. Kniha je
průvodcem pro ukončení cesty – staré etapy lidstva na Zemi. Nazval jsem ji „knihou
prozření.“ Má úkol probuzení.

Mistr Sitó, 2021