Mysterium Karlštejna

Hana Blochová pod pseudonymem Rosa de Sar
nakladatelství SAR Praha 2012

obal 

Koupit

Alchymie, posvátná geometrie a malířství u dvora Karla IV.
Autorka v knize shrnula výsledky svých průzkumů hradu Karlštejna v oblasti křesťanského hermetismu a malířství z let 1987 – 2012. Pozornost věnuje hlavně dílu Magistra Theodorika, karlštejnské alchymii, posvátné geometrii a hermetické stavbě hradu. Nově zpracovává také téma Svatého Grálu v Čechách a obřady Karla IV. na Karlštejně.

Křest Znojmo

obsah knihy:

I. ZANIKLÉ CIVILIZACE NA KARLŠTEJNSKU

Hrad Karlštejn znovu ožívá

Vyspělé civilizace a katastrofy na Zemi

Podzemní sídla na našem území

Geologie Karlštejnska a jeskyně Javorka

Zaniklé vyspělé civilizace a pyramidy na Karlštejnsku

Podzemní labyrinty

Karlštejn a egyptská mystéria

Pověsti o dracích na Karlštejně

Kultovní areály na Karlštejně a souhvězdí

 

II. ZNOJEMSKÁ ROTUNDA A KARLŠTEJN

Pravlast Velká Morava

Malby ve znojemské rotundě

Panovnická galerie v rotundě

Znojemská rotunda jako inspirace Karla IV.

Kult sv. Václava a sv. Ludmily

 

III. RODINA SVATÉHO GRÁLU 

Karel IV. a rodina Svatého Grálu

Kroniky a budování pozice Karla IV. v Evropě

Husitský kalich a Grál

Rytířské řády Lucemburků v Čechách

Černá madona Václava IV.

 

IV. POSVÁTNÁ GEOMETRIE KARLŠTEJNA

Posvátná geometrie středověkých staveb

Hermetická katedrála v Chartres

Templářské stavby a posvátná geometrie

Božská čísla a hrad Karlštejn

Posvátná geometrie hradu Karlštejna

Průzkum hradu Karlštejna

 

V. KARLŠTEJN JAKO HRAD SVATÉHO GRÁLU

Založení a výstavba hradu Karlštejna

Svatý Grál v evropské tradici

Mystické pozadí založení hradu Karlštejna

Karlštejn jako hrad Svatého Grálu

Karel IV. a relikvie

 

VI. VÝZDOBA MALÉ A VELKÉ VĚŽE HRADU

Palác a malá věž hradu Karlštejna

Chrám Božího hrobu a křížová cesta v Jeruzalémě

Legenda o sv. Kateřině

Klášter sv. Kateřiny na Sinaji

Velká věž a kaple sv. Kříže

Balbínova zpráva a popis hradu

Legendy, andělé a grálský průvod ve velké věži

Užití drahokamů ve starověku a v umění Karla IV.

 

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA I – XVI

 

VII. MAGISTR THEODORIK A ALCHYMIE

Původ alchymie

Středověká alchymie

Středověká alchymie a astrologie

Alchymie na Karlštejně jako praktická mystika

Kniha Svaté Trojice a alchymická mše

Velké Dílo Magistra Theodorika

 

VIII. ALCHYMIE A STŘEDOVĚKÉ MALÍŘSTVÍ

Malířství a alchymie

Mistr Theodorik a deskové obrazy v kapli sv. Kříže

Karlštejnský poklad a malířské technologie doby Karla IV.

Průzkum deskových obrazů v kapli sv. Kříže

Alchymie na závěr

IX. LITERATURA 

Použitá literatura