Mesiáš

Hana Blochová pod pseudonymem Rosa de Sar
nakladatelství Onyx Praha 2010

obal

recenze webmagazín Rozhledna

autorka:   Julie Kolocová

Po prvním titulu Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše přichází nakladatelství ONYX v letošním roce s neméně lákavou nabídkou. Česká autorka píšící pod pseudonymem Rosa de Sar navazuje na předchozí téma, přesně jak slíbila, knihou Mesiáš.Otevírá se před námi téměř tři sta stran poutavého čtení z prostředí, jež ovlivnilo a ještě bude ovlivňovat život milionů lidí. A pramálo záleží na tom, jestli jsme z okruhu věřících, jestli žijeme v Evropě či jiném kontinentu. Fenomén křesťanství je tady několik tisíciletí a jeho kořeny vyvěrají z dob ještě starších. A ty jsou dobami života lidí, lidí s předsudky i bez nich, vinných i nevinných, propojených bytostně tím, co obyčejně nazýváme žitím.

V ucelených kapitolách, které jsou přehledně obsahově propojeny, se vydáme po stopách dávných civilizací, se kterými jsme všichni silně provázáni. V dnešní době tzv. racionálního žití, k neprospěchu většiny bohužel nevědomě, autorka nezapře od samého počátku snahu v boji právě proti tomu. Dobře znalá stylu vnímání současného čtenáře používá ve své knize všech prvků tak, aby i racionálno muselo poklonit svou tvář.

Oproti první knize (viz úvodník) postoupila o stupínek výše nejen ve stylu psaní. Obsahově sofistikovanější text je zvládnut i stylisticky čistěji, uspokojí tak i náročnějšího čtenáře a těm méně náročným přiblíží čitelněji obsah. Největším přínosem je, podle mne, uvádění méně známých písemností a dalších uměleckých památek zejména Egypta, Sýrie a Evropy. Sama většinu míst navštívila a díky tomu vzniklo nadmíru působivé provázání minulosti se současností. Z tohoto pohledu si cením desáté kapitoly Neznámá evangelia a jedenácté s názvem Janovo evangelium. Zcela prokazatelně v nich ukazuje důležitost pokračovatelek – učednic Ježíše jako zakladatelek janovských křesťanských obcí. Tedy žen, jimž je až doposud oficiální církví podíl na šíření a rozvoji křesťanského učení odmítán.

Snad každého čtenáře zaujme živost poslední kapitoly Kroniky a Ježíšova korespondence. Moci si přečíst slova plná vyznání Ježíši, zapsaná rukou krále Abgara, je doslova lahůdkou správně ponechanou na závěr. Mistr kuchař zná dobře tajemství čtenářské kuchyně.

Co napsat na závěr? Určitě to, že potkat se s takovouto knihou je vskutku zážitek. A to nám autorka slibuje další titul Karel IV. a dynastie Ježíšova.
Je tedy vskutku jenom dobře, že se máme na co těšit!

obsah knihy:

 

ÚVOD

Abecedy starověku a mapy

 

I. STAROVĚKÝ EGYPT A KŘESŤANSTVÍ

 

Egyptská filosofie a zrod křesťanství

Egyptská mysteria a jejich vliv na křesťanství

Jediný Bůh Egypta a květ života

 

 

II. EGYPTSKÁ MYSTERIA

 

Melchisedechův řád a egyptská mysteria

Nejvyšší zasvěcení ve Velké pyramidě

Zlatá města a spása duše

 

 

III. BOŽSKÉ MANŽELKY AMONOVY

 

Mesiáš a božské manželky Amonovy faraonů 18. dynastie

Rod Ramesse a jeho vláda

Semité v Egyptě a zrod královského rodu Judova

 

 

IV. STAROVĚKÁ SÝRIE A JEŽÍŠOVA PRAVLAST

 

Starověká Sýrie po Velké potopě

Kanaán – země zaslíbená

Království Ugarit

Království Mari a Ebla

Říše Mitanni a rodokmen Ježíše

 

V. JEŽÍŠ V SÝRII A VZNIK KŘESŤANSTVÍ

 

Sýrie v době Ježíšově

Mrtvá křesťanská města na severu Sýrie

Byzantská města křesťanské Sýrie

Odchod syrských křesťanů do Evropy

 

 

VI. RANÉ HEBREJSKÉ DĚJINY

 

Mytický počátek židovských dějin

Sjednocené království Hebrejců

Asyrská nadvláda

Babylonská nadvláda

Perská nadvláda

Země za vlády Alexandra Velikého a dynastií Lágovců a Seleukovců

Makabejské povstání

Hasmoneovské království

Hasmoneovská dynastie v područí římské říše

Dynastie Herodovců

Hebrejská Bible a židovské dějiny

Židé ve starověkém Egyptě a exodus

 

 

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA   I – XVI

 

 

VII. JEŽÍŠ A JEHO DOBA

 

Palestina před a po narození Ježíše

Biblické příběhy z Ježíšova života

Talpiotská hrobka a dynastie Ježíšova

Ježíš a Jan Křtitel

Ježíš v Jeruzalémě

 

 

VIII. MESIANISMUS A NOVÝ ZÁKON

 

Očekávání Mesiáše

Moc kněží a náboženské skupiny v Palestině a v diasporách

Jan Křtitel a mesiánská hnutí 1. století

Vznik Nového zákona

Šíření křesťanství a první odchylky od Ježíšova učení

Druhý příchod Krista a vznik křesťanských obcí a církví

 

 

IX. JEŽÍŠ A GNÓZE

 

Gnostické duchovní školy starověku a Ježíšovo učení

Knihy Ieou

Ginza

 

 

X. NEZNÁMÁ EVANGELIA

 

Apokryfní evangelia

Gnostická evangelia Tomášovo a Filipovo

Evangelium Egypťanů, Petrovo, Mariino a Jakubovo

Pilátovský cyklus a další díla

 

 

XI. JANOVO EVANGELIUM

 

Janovo evangelium a jeho autorky

Janovské křesťanské obce a role žen v prvotní církvi

Ježíšův tanec s učedníky a tajemství kříže

 

 

XII. KRONIKY A JEŽÍŠOVA KORESPONDENCE

 

Kronikáři a svědectví o životě Ježíše

Pověst o Abgarovi a jeho korespondence s Ježíšem

Ježíšovo dětství podle Jakuba Lorbera a protoevangelia Jakubova

 

 

XIII. DOSLOV A LITERATURA

 

Slovo závěrem

Použitá literatura