Konzultace a terapie

Osobní muzikoterapeutické konzultace jsem již ukončila a nenabízím je.