Historický tanec

Spolupráce se souborem historického tance CHOREA HISTORICA.

Společný projekt: PÍSNĚ A TANCE PŘED BRANAMI RENESANCE
Písně a tance Evropy 15. století (Katalánsko, Burgundsko, Toskánsko, Umbrie ad.)