AKCE 2016

Přehled akcí v období leden-červen a červenec-prosinec 2016

Zobrazit přehled akcí v 1. pololetí 2016

Zobrazit přehled akcí v 2. pololetí 2016

LEDEN

16 – 17.1. OLOMOUC – škola praktické muzikoterapie

18.1. v 18:18 PRAHA 1, Muzeum Karlova mostu – VEČER PRO KARLA IV.
zahájení oslav 700. výročí narození Karla IV. v Muzeu Karlova mostu
účinkují: Milena Steinmasslová: slovo, zpěv, Hana Sar Blochová: zpěv, slovo

19.1. v 17:00 PRAHA 1, Městská knihovna, malý sál, Mariánské náměstí 1 – KAREL IV.
A SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ – cyklus přednášek k 700. výročí narození Karla IV. (1)

Nové Čechy, hrad Lauf a narození dědice trůnu Václava IV.
Korunovací na římského krále se Karlu IV. otevřela cesta do říše římské a zrodila se nová koncepce jeho evropské vlády s centrem v zemích koruny české, k nimž nově přičlenil i část Falce, nazvanou „Nové Čechy.“ Ve městě Lauf am Pegnitz nechal vystavět hrad Wenzelsburg, jehož nejvzácnější částí je tzv. znaková galerie s erby všech českých šlechtických rodů, jejichž zástupci se zřejmě účastnili křtin Václava IV., který se narodil Anně Svídnické v nedalekém Norimberku.

30.1. PŘEROV, hotel Na jižní, salonek 1. patro, 13:00 – 17:00 hodin odpolední seminář Zaniklé vyspělé civilizace

31.1. LUŽNÁ U VSETÍNA, 9:00 – 16:00 hodin, jednodenní seminář Zaniklé vyspělé civilizace a Velká Morava

ÚNOR

6.2. JIČÍN, Duhová medicína, 9:30 – 16.30 hodin – Spirituální harmonizace a léčení duše seminář z praktické muzikoterapie, praxe, dílna

Užití posvátných vokálů, krystalů a biblických olejů pro spirituální harmonizaci
Posvátné vokály a krystaly byly ve starověku využívány společně s vykuřovadly
a svatými oleji pro harmonizaci energetických obalů člověka a v mysterijní praxi. Energetické působení lidského hlasu v mantrách a evokacích lze využít také v muzikoterapii, arteterapii nebo aromaterapii, kde jsou navíc užity i tzv. biblické oleje. Seminář bude zaměřen na praktické využití všech prvků pro spirituální harmonizaci, muzikoterapii a v regresních technikách při léčení duše.

7.1. JIČÍN, Duhová medicína – individuální muzikoterapie (nutno se objednat)

13.2. v 18:00 PRAHA 3, divadlo PONEC, Husitská 24 – Pět století tanců s Evou Kroschlovou, účinkují: Chorea Historica, Kvinterna, Ritornello

16.2. v 17:00 PRAHA 1, Městská knihovna, malý sál, Mariánské náměstí 1 – cyklus přednášek k 700. výročí narození Karla IV. (2)

Eliška Přemyslovna – matka Karla IV. a Jan Volek – biskup olomoucký
Přednáška bude zaměřena na osobnost Elišky Přemyslovny, matky Karla IV., a jejího nevlastního bratra Jana Volka, jejichž společným otcem byl významný český král Václav II., dědeček Karla IV. Byl to právě olomoucký biskup Jan Volek, jenž se stal hlavní oporou Karla IV. a seznámil mladého markraběte s duchovním odkazem Přemyslovců i jeho matky Elišky, která zemřela v blízkosti Jana 3 roky před návratem svého syna zpět do Čech.

20 – 21.2. OLOMOUC – škola praktické muzikoterapie (19.2. individuální muzikoterapie)

22.2. v 18:30 – 21:00 hodin PRAHA 1, Dvůr umění, Mostecká 14 – cyklus přednášek: Egyptský chrám – ženy kněžky a duchovní učitelky (1) – Mysterijní školy, kněžky

24.2. BÍLINA, Městská knihovna 17:00 hod. – ZANIKLÉ VYSPĚLÉ CIVILIZACE U NÁS

25.2. ČESKÉ BUDĚJOVICE, Centrum setkávání v 18:30 – PYRAMIDY A ZANIKLÉ VYSPĚLÉ CIVILIZACE U NÁS

27.2. JIČÍN, Duhová medicína, 9:30 – 16.30 hodin – Spirituální harmonizace a léčení duše seminář z praktické muzikoterapie, praxe, dílna (26.2. individuální muzikoterapie)

Užití posvátných vokálů, krystalů a biblických olejů pro spirituální harmonizaci
Posvátné vokály a krystaly byly ve starověku využívány společně s vykuřovadly
a svatými oleji pro harmonizaci energetických obalů člověka a v mysterijní praxi. Energetické působení lidského hlasu v mantrách a evokacích lze využít také v muzikoterapii, arteterapii nebo aromaterapii, kde jsou navíc užity i tzv. biblické oleje. Seminář bude zaměřen na praktické využití všech prvků pro spirituální harmonizaci, muzikoterapii a v regresních technikách při léčení duše.

28.2. HRAD ŽEBRÁK, Kulturní klub v 16:00 hod. přednáška k výročí narození Václava IV.

29.2. v 19:00 PRAHA 1, Městská knihovna, malý sál, Mariánské náměstí 1 – cyklus přednášek k 700. výročí narození Karla IV. (3)

Vláda Karla IV. na Moravě – dvě královské svatby ve Znojmě
Když byl Karel IV. pověřen svým otcem Janem Lucemburským rolí markraběte moravského, obratně se zapojil do víru evropské politiky uspořádáním dvou královských rodinných svateb, jež byly slaveny ve Znojmě. Předmětem přednášky bude stručné seznámení s dobou vlády kralevice Karla na Moravě, kam přesídlil z Prahy i se svou první manželkou Blankou z Valois, a s uměleckými památkami, jež po sobě na Moravě zanechal.

BŘEZEN

5 – 6.3. PŘIBYSLAV – praktický seminář ZANIKLÉ VYSPĚLÉ CIVILIZACE V ČR
(uzavřená akce)

8.3. v 16:00 MOST, Městská knihovna – Karel IV. – přednáška s živou hudbou k 700. výročí narození Karla IV.

9.3. v 19:00 PRAHA, Clam-Gallasův palác – VEČER PRO KARLA IV.
účinkují: Milena Steinmasslová: slovo, zpěv, Hana Sar Blochová: zpěv, slovo

12 – 13.3. OLOMOUC – škola praktické muzikoterapie
(individuální muzikoterapie po dohodě 11.3. a 13.3.)

16.3. v 18:30 BRNO, moravská banka vín – Mysterijní původ velikonoc
(beseda s živou hudbou pro členky dámského klubu)

17.3. v 19:00 PRAHA 4 – Chodov, Galerie cesty ke světlu Z. Hajného – Alchymie u dvora Karla IV. – přednáška s živou středověkou hudbou k výročí narození Karla IV.

18. – 20.3. KARLŠTEJN – víkendový seminář Mysterium Karlštejna

21.3. v 18:00 HORAŽĎOVICE – přednáška a prezentace knihy Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše (oslava jarní rovnodennosti)

23.3. v 18:30 – 21:00 hodin PRAHA 1, Dvůr umění, Mostecká 14, cyklus přednášek: Egyptský chrám – ženy kněžky a duchovní učitelky (2) – Mystika, rituální hudba a tance

24.3. v 17:00 PRAHA 1, Městská knihovna, malý sál, Mariánské náměstí 1 – Karel IV.
a jeho čtyři manželky a děti cyklus přednášek k 700. výročí narození Karla IV. (4)

25 – 27.3. KARLŠTEJN – víkendový seminář Mysterium Karlštejna

28.3. JIČÍN, Duhová medicína – celodenní seminář (10:00 – 17:00 hodin)
Spirituální harmonizace a léčení duše seminář z praktické muzikoterapie, praxe, dílna
29.3. individuální muzikoterapie – v prostorách centra, stanovení času dohodou

Užití posvátných vokálů, krystalů a biblických olejů pro spirituální harmonizaci
Posvátné vokály a krystaly byly ve starověku využívány společně s vykuřovadly
a svatými oleji pro harmonizaci energetických obalů člověka a v mysterijní praxi. Energetické působení lidského hlasu v mantrách a evokacích lze využít také v muzikoterapii, arteterapii nebo aromaterapii, kde jsou navíc užity i tzv. biblické oleje. Seminář bude zaměřen na praktické využití všech prvků pro spirituální harmonizaci, muzikoterapii a v regresních technikách při léčení duše.

30.3. v 19:00 PRAHA 1, Městská knihovna, malý sál, Mariánské náměstí 1 – Karel IV. a korunovační klenoty, cyklus přednášek k 700. výročí narození Karla IV. (5)

DUBEN

1 – 3.4. BRATISLAVA – ENERGIA ŽIVOTA: pyramídy – pyramidální energie – praveké technologie v službách ludstva, mezinárodní setkání (ČR, SR, Rusko, Rakousko, Slovinsko, Bosna), 3.4. přednáška RNDr. Mgr. Hana Sar Blochová

4.4. NITRA (SR) – přednáška Zaniklé vyspělé civilizace na území ČR a Slovenska

5.4. v 17:00 PRAHA 1, Městská knihovna, malý sál, Mariánské náměstí 1 – KAREL IV.
cyklus přednášek k 700. výročí narození Karla IV. (6) – Slovanská duše Karla IV. a výzdoba znojemské rotundy

Markrabě Karel si za své vlády na Moravě mohl lépe i uvědomit slovanské kořeny svého rodu po matce Elišce Přemyslovně, jež sahaly až do doby velkomoravské. Musely ho zaujmout i velmi staré malby ve znojemské rotundě – mauzoleu moravských panovníků, které vznikaly ve stejném století jako karolínské umění v západní Evropě. Ukazuje se, že ho později zřejmě také inspirovaly při tvorbě koncepce výzdoby hradu Karlštejna, kde byl současně prezentován kult sv. Václava i sv. Karla Velikého.

8 – 10.4. ZANIKLÉ VYSPĚLÉ CIVILIZACE V ČR – ŠUMAVA 2016, celonárodní konference o výzkumu zaniklých vyspělých civilizacích v ČR

11.4. v 18:30 – 21:00 hodin PRAHA 1, Dvůr umění, Mostecká 14, cyklus přednášek: Egyptský chrám – ženy kněžky a duchovní učitelky (3) – Ženy kněžky a apoštolky

12.4. v 17:00 PRAHA 1, Městská knihovna, malý sál, Mariánské náměstí 1 – KAREL IV.
cyklus přednášek k 700. výročí narození Karla IV. (6): Středověký rytíř Karel IV. a jeho donedávna utajené vážné zranění

Nejen český král Jan Lucemburský, ale i jeho synové byli také členy významných rytířských řádů. Karel sám byl velkým milovníkem rytířských turnajů a neodepřel si je ani jako evropský panovník – jeden z nich, na který se vydal v přestrojení, se mu však stal velmi osudným, neboť zde málem podlehl těžkému zranění páteře. Díky antropologickému výzkumu jeho kostry se můžeme dnes s jeho zraněním lépe seznámit.

14.4. v 19:00 PRAHA 4, Galerie cesty ke světlu – Karel IV. a hledání Svatého grálu, přednáška k 700. výročí Karla IV., host: Adolf Inneman

15 – 17.4. DOLNÍ LOMNÁ – víkendová škola praktické muzikoterapie – závěrečné soustředění a zkoušky (pro absolventy 1. ročníku školy)

19.4. v 18:30 ČESKÉ BUDĚJOVICE, Centrum setkávání, Rudolfovská 34, Pyramidy v ČR
(přesunuto z 25.2.)

20.4. v 18:00 ČESKÉ BUDĚJOVICE – Rudolfov, centrum Měsíčnice: Manželky Karla IV. a potomci – přednáška s živou hudbou z doby Karla IV.

22.4. v 18:00 STARÝ BOHUMÍN, Pod zeleným dubem – VEČER PRO KARLA IV.
účinkují: Milena Steinmasslová: slovo, zpěv, Hana Sar Blochová: zpěv, slovo

23.4. PŘÁSLAVICE – přednáška + koncert v kostele k 700. výročí narození Karla IV.
10:30 Hudba doby Karla IV. – malý koncert v kostele, 13:30 přednáška v sokolovně v sousedství: Karel IV. a hledání Svatého grálu

24.4. GOLČŮV JENÍKOV – seminář a přednášky na téma Moderní fyzika a zaniklé vyspělé civilizace v ČR (uzavřená akce pro členy sdružení)

27.4. PRAHA – Salón paní Ljuby: představení Dr. Hany Blochové, host: Milena Steinmasslová

28.4. PARDUBICE – Dům kultury a techniky: Karel IV. a hledání Svatého grálu, přednáška s živou hudbou k 700. výročí Karla IV. – společná přednáška s Adolfem Innemanem

KVĚTEN

30.4. – 8.5. zájezd FRANCIE – ŠPANĚLSKO 2016
Po svatojakubské cestě Via Turonnensis Akvitánií – krajem trubadúrů až do Pyrenejí
9denní zájezd, CK-Sen, průvodkyně Blanka Klusoňová, lektorka: Hana Sar Blochová

10.5. v 18:00 – 20:30 PLZEŇ, centrum TOTEM, Kaznějovská 1517/51 – Pyramidy a zaniklé vyspělé civilizace v ČR, přednáška s živou hudbou a projekcí

11.5. v 19:00 PRAHA 1, Městská knihovna, malý sál, Mariánské náměstí 1 – KAREL IV.
cyklus přednášek k 700. výročí narození Karla IV.: Karlštejnská apokalypsa a Nebeský Jeruzalém

V malé věži hradu Karlštejna se nachází nejrozsáhlejší nástěnná malba apokalypsy ve střední Evropě, jež byla pouze částečně zničena při renesančních úpravách hradu. Závěr tohoto biblického příběhu „Zjevení sv. Jana“ se odehrává v kapli sv. Kříže ve velké hradní věži s vyobrazením Nebeského Jeruzaléma a obce Boží, k níž zde patří nejen biblické postavy a křesťanští světci, ale i sám císař Karel IV. s rodinou a vybranými současníky.

12.5. v 18:00 ZÁKUPY, zámek – přednáška a koncert k 700. výročí narození Karla IV.

13.5. v 18:00 TACHOV, zámek – VEČER PRO KARLA IV. + koncert Hudba doby Karla IV. účinkují: Milena Steinmasslová: slovo, zpěv, Hana Sar Blochová: zpěv, slovo

14.5. v 15:00 – 21:30 PRAHA 1 – MALÁ STRANA, gotický kostel sv. Jana Křtitele Na Prádle – 15:00 Karel IV. – přednáška s živou středověkou hudbou, 18:00 Hudba doby Karla IV. slavnostní koncert k 700. výročí narození Karla IV., hraje Kvinterna, 20:00 Večer pro Karla IV. – večer určený císaři pro radost, účinkují: Milena Steinmasslová: mluvené slovo, recitace, Hana Blochová: zpěv, gotická harfa a psalterium

15.5. SVATÝ HOSTÝN, 10:00 – 16:00 hodin – setkání a pouť (přednášky, hudba aj.)
Karel IV. a Morava, naši předci a Slované, hradiště na Hostýně aj.., východisko rozcestník v Chvalčově (možnost parkování před chatou Pod Obřany), odchod v 10:00, ve 14:00 přednáška v Poutním domě na Hostýně

15.5. v 19:00 OLOMOUC, kavárna Sun Café, Horní lán 7 – Hudba, zvuk a muzikoterapie – harmonizace a spiritualizace (přednáška s živou hudbou v podání lektorky)

16.5. v 19:00 hodin PRAHA 4 – Chodov, galerie Cesty ke světlu – Rodina a manželky Karla IV., přednáška s živou hudbou doby Karla IV. a projekcí

17 – 30.5. ŠPANĚLSKO – Katalánská pouť do Santiaga de Compostela: pěší pouť po posvátných místech (klášter v Montsseratu – klášter San Juan de la Peňa – Jaca)

30.5. v 19:00 PRAHA 1, Městská knihovna, malý sál, Mariánské náměstí – Karlštejnský Kámen mudrců a Svatý grál

Ze samotného názvu hradu Karlštejn (Karl-stein) vyplývá důraz kladený na slovo „kámen“ v jeho jménu. Kameny se zde nacházejí nejen jako vzácné relikvie ze Svaté země zabudované do hradních zdí, ale též ve formě obkladů z leštěných polodrahokamů ve svatyních obou věží. Označení hradu lze však spojit i s Kamenem mudrců jako cílem mystické cesty ke spáse duše zvané Opus Magnum nebo se skrytým významem Svatého grálu.

31.5. v 18:30 ČESKÉ BUDĚJOVICE, Centrum setkávání, Rudolfovská 34 – Tajemství středověkých katedrál – francouzské hermetické katedrály, přednáška s živou středověkou hudbou v podání lektorky

ČERVEN

3 – 7.6. PRAHA – Mezinárodní alchymická konference
3.6. v 19:00, Praha 1 – Malá Strana, Mostecká 14, Dvůr umění, Alerian – harfa (USA) a Hana Blochová – zpěv, gotická harfa, psalteria: úvodní koncert – VSTUP ZDARMA
6.6. 9:00 – 11:00 Muzeum hudby, Praha 1, Karmelitská 2 – Alchymie u dvora Karla IV. Hana Blochová: přednáška s projekcí a živou středověkou hudbou z Čech 14. století

4.6. STARÝ JIČÍN, 14:00 Kulturní dům – přednáška Pyramidy a zaniklé vyspělé civilizace na území ČR, v 16:30 komentovaná vycházka na hrad Starý Jičín (pyramidy v ČR)

5.6. NOVÝ JIČÍN, hotel Abácie, od 10:00 hodin, pořádá centrum Estela – přednášky: Zaniklé vyspělé civilizace u nás a mimozemské kontakty (účinkuje: Dr. Hana Blochová – dopoledne a Pavel Roško – odpoledne)

9 – 12.6. ZÁJEZD POLSKO – NĚMECKO 2016
Po stopách Karla IV. a jeho manželek – Anna Svídnická a Alžběta Pomořanská
4denní zájezd do Polska (Svídnice aj.) a Německa (hrady Oybin, Tangermunde aj.)
CK-Sen, průvodkyně Blanka Klusoňová, lektorka: Hana Sar Blochová

Po smrti své třetí manželky Anny Svídnické se Karel IV. znovu oženil, a to s Alžbětou Pomořanskou. Opustil Karlštejn a své sídlo přenesl na sever do Německa do Branibor, kde nechal vystavět hrad Tangermunde, jehož výzdoba se značně podobala karlštejnské… Zajímavou první zastávkou na cestě bude návštěva Oybinu, slavného hradu Karla IV. na severní hranici ČR a SRN. Navštívíme i další významná města v Polsku a Německu spojená s vládou Karla IV. a také s jeho manželkami Annou Svídnickou a Alžbětou Pomořanskou.

13.6. v 18:30 PRAHA 1, Dvůr umění, Mostecká 14: EGYPTSKÝ CHRÁM – Kněžky starověku a apoštolky, seminář s projekcí a živou hudbou

14.6. v 19:00 PRAHA 1, Městská knihovna, malý sál, Mariánské náměstí 1 – KAREL IV.
cyklus přednášek k 700. výročí narození Karla IV.: Středověký rytíř Karel IV. a jeho donedávna utajené vážné zranění

Nejen český král Jan Lucemburský, ale i jeho synové byli také členy významných rytířských řádů. Karel sám byl velkým milovníkem rytířských turnajů a neodepřel si je ani jako evropský panovník – jeden z nich, na který se vydal v přestrojení, se mu však stal velmi osudným, neboť zde málem podlehl těžkému zranění páteře. Díky antropologickému výzkumu jeho kostry se můžeme dnes s jeho zraněním lépe seznámit.

15.6. v 19:00, PRAHA 4, Galerie cesty ke světlu: koncert Písně doby Karla IV.
účinkují: Hana Blochová – zpěv, gotická harfa, Přemysl Vacek – loutna

17 – 19.6. HOSTÝNSKÉ VRCHY, chata Tesák – víkendový seminář Zaniklé vyspělé civilizace v ČR (přednášky, vycházky a praxe v terénu)

19.6. ve 20:00 NITRA, hrad – Pyramidy a zaniklé vyspělé civilizace na území ČR a celé Evropy, 20.6. v 18:00, předrománský kostel u Nitry – oslavy letního slunovratu: koncert Hana Sar Blochová a další soubory ze SR aj.

21.6. ve 20:00 PRAHA, Dvůr umění, Mostecká 14 – oslava letního Slunovratu na pražské slunovratové ose: LETNÍ SLUNOVRAT A SVATOJÁNSKÁ NOC, slunovratové setkání se slovem, živou hudbou a ochutnávkou vín, účinkuje: Dr. Hana Sar Blochová: mluvené slovo, zpěv, gotická harfa, psaltérium (vstupné 230 Kč (bez vína) / 300 Kč (s vínem)
Svatojánská noc a oslavy letního Slunovratu představovaly v naší prastaré tradici důležité období, doprovázené četnými magickými obřady a rituály.

22.6. v 18:00 ŽEBRÁK, Kulturní dům: Letní Slunovrat a Svatojánská noc – tradice našich slovanských předků, přednáška s živou hudbou

ČERVENEC

23.7. LAUF am Pegnitz (SRN) – Hana Blochová a Přemysl Vacek: koncert k 700. výročí narození Karla IV. v knihovně a na císařském hradě v rámci městských oslav

25. – 31.7. SOLÁŇ – Letní soustředění školy praktické muzikoterapie (příjezd v pondělí 25.7. dopoledne, zahájení ve 12:00 hodin, ukončení v neděli ve 14:00 hodin )

SRPEN

5. – 14.8. JIHOMORAVSKÁ POUŤ – CESTA HVĚZDY (poutnické sdružení)
Znojmo – Hluboké Mašůvky – Moravské Budějovice – Želetava – Dačice – Kunžak – Jindřichův Hradec – Deštná – Choustník – Tábor

Jihomoravská pouť bude v roce 2016 zahájena ve Znojmě.
Sraz v pátek 5.8. mezi 19 – 20:00 hodinou před gotickým kostelem sv. Mikuláše

pouť vede a doprovodný program zajišťuje Dr. Hana Blochová
PŘIHLÁŠKY NA POUŤ – do 30.7. pouze na tel. 724054727

ZÁŘÍ

3. – 11.9. ZÁJEZD ANGLIE 2016 – Anglické katedrály a posvátná keltská místa
9denní zájezd do východní a jihozápadní Anglie
CK-Sen, průvodkyně Blanka Klusoňová, lektorka: Dr. Hana Sar Blochová

Pro velký zájem se znovu uskuteční zájezd do Anglie, jenž bude oproti minulému rozšířen o středověké památky východní Anglie s nádhernými katedrálami. Poté navštívíme vybraná posvátná keltská místa jihozápadní Anglie s megalitickými památkami, jež po sobě zanechaly zaniklé vyspělé civilizace, a znovu se podíváme i do Avalonu a Cornwalu, a to hlavně do míst spojených s odkazem apoštolek Ježíše, avalonských kněžek i krále Artuše.

17.9. v 19:00 KARLŠTEJN, Rytířský sál: Večer pro Karla IV. – večer je určen císaři pro radost a potěšení, účinkují: Milena Steinmasslová: mluvené slovo, Hana Blochová: zpěv, gotická harfa a psaltérium (VSTUPENKY bude možné rezervovat přes web hradu Karlštejna)

18.9. v 10:00 TIŠNOV, Městské muzeum – zahájení výstavy, přednáška s živou středověkou hudbou Karel IV. a kult sv. Václava, Dr. Hana Blochová: slovo a hudba, v 17:00 hodin, Městské muzeum – slavnostní svatováclavský koncert: Písně doby Karla IV.
a písně k oslavě sv. Václava, Hana Sar Blochová: zpěv, gotická harfa, psalteria

22.9. v 18:30 – 21:00 ČESKÉ BUDĚJOVICE, ul. Rudolfovská 34, Centrum setkávání – Egyptský chrám (chrámová mysteria, mystika, rituální zpěvy a tance starověkého Egypta), přednáška s živou hudbou, rezervace D. Celbová na tel. 605148913

24.9. LOMNICE N.P. – Lomnický krok (hudební setkání písničkářů a world music), Husitský sbor, kaple a nebo místní kino

25.9. v 10:00 – 16:00 HRADEC KRÁLOVÉ, hotel Černigov, nedaleko nádraží, Zaniklé vyspělé civilizace a pyramidy v ČR, info a rezervace J. Sadilová na tel. 606477760

27.9. v 19:00 PRAHA 1, Městská knihovna, malý sál, Mariánské náměstí 1 – KAREL IV.
cyklus přednášek k 700. výročí narození Karla IV.: Slovanská duše Karla IV. a vliv znojemské rotundy na výzdobu hradu Karlštejna

Markrabě Karel si za své vlády na Moravě jistě uvědomil slovanské kořeny rodu Přemyslovců po své matce, jež sahaly až do doby velkomoravské. Zřejmě ho zaujaly i románské malby ve znojemské rotundě, jež ho poté asi inspirovaly i k návrhu koncepce výzdoby hradu Karlštejna, kde byl prezentován kult sv. Václava i sv. Karla Velikého.

ŘÍJEN

1.10. JIČÍN, Duhová medicína – celodenní seminář (10:00 – 17:00 hodin)
Spirituální harmonizace a léčení duše seminář z praktické muzikoterapie, praxe, dílna
2.10. individuální muzikoterapie – v prostorách centra, stanovení času dohodou

Užití posvátných vokálů, krystalů a biblických olejů pro spirituální harmonizaci
Posvátné vokály a krystaly byly ve starověku využívány společně s vykuřovadly
a svatými oleji pro harmonizaci energetických obalů člověka a v mysterijní praxi. Energetické působení lidského hlasu v mantrách a evokacích lze využít také v muzikoterapii, arteterapii nebo aromaterapii, kde jsou navíc užity i tzv. biblické oleje. Seminář bude zaměřen na praktické využití všech prvků pro spirituální harmonizaci, muzikoterapii a v regresních technikách při léčení duše.

3.10. v 17:30 hodin HODONÍN, Městská knihovna: Karel IV. a magisterium Karlštejna – přednáška s projekcí a živou hudbou

8 – 9.10. OLOMOUC – Škola muzikoterapie II. – 2. ročník (sobota: 10:00 – 18:00 hodin, neděle: 9:00 – 16:00 hodin), výuka se koná v MŠ, Sokolovská 19, Olomouc

11.10. v 17:00 PRAHA 1, Městská knihovna, malý sál, Mariánské náměstí 1 – KAREL IV.
cyklus přednášek k 700. výročí narození Karla IV. – Magisterium Karlštejna – nové poznatky z vlastního výzkumu hradu – přednáška s projekcí a živou hudbou

12.10. v 17:00 KYJOV, Městská knihovna – Karel IV. zasvěcenec na císařském trůnu přednáška s živou středověkou hudbou k oslavě 700. výročí narození Karla IV.

15.10. v 10:00 KARLOVICE/PŘÁSLAVICE, sokolovna (přednáška) a kostel (koncert) – Ženy Karla IV. a jeho rodina – přednáška a malý koncert Hudba doby Karla IV.

16.10. GOLČŮV JENÍKOV – dopolední přednáška – podzemí ČR (uzavřená skupina)

18.10. v 18:30 – 21:00 ČESKÉ BUDĚJOVICE, ul. Rudolfovská 34, Centrum setkávání – EGYPTSKÝ CHRÁM – kněžky, apoštolky a diákonky – Ježíšova dcera Marie Salomé – apoštolka Západu, přednáška s živou hudbou, rezervace D. Celbová na tel. 605148913

19.10. v 17:17 PRAHA 6, Městská knihovna, pobočka Hradčany – Hudba doby Karla IV.
koncert s přednáškou o středověké hudbě a hudbě doby Karla IV.

20.10. v 18:00 BOSKOVICE, Muzeum, zámek – Karel IV. mystik a zasvěcenec přednáška s živou středověkou hudbou k oslavě 700. výročí narození Karla IV.

22.10. 10:00 – 18:00 PARDUBICE, Dům techniky, Spirituální apatyka (k 20. výročí založení KAMALY), v 19:00 hodin Dvanáct posvátných kalichů, multimediální spirituální představení H. Blochové, fotografie krystalových mandal Zdena Debelková, animace a zprac. filmu Roman Miler

23.10. v 10:00 – 16:00 STARÝ JIČÍN – celodenní seminář s komentovanou vycházkou: dopoledne přednáška Zaniklé vyspělé civilizace na území ČR v době Atlantidy, odpoledne komentovaná vycházka na hradiště Požaha, bližší informace k akci O. Galiová: 603367109

27. – 30. 10. Hostýnské vrchy, víkendový seminář: Zaniklé vyspělé civilizace v ČR, ubytování na Rusavě (hrad Lukov, vrch Velá, Pardus aj.), přednáší: dr. Hana Blochová, ing. Mojmír Mišun, esence Jana Michálková. Bližší informace k akci: J. Michálková: 723155242

LISTOPAD

5 – 6.10. OLOMOUC – Škola muzikoterapie II. – 2 ročník (sobota: 10:00 – 18:00 hodin, neděle: 9:00 – 16:00 hodin), výuka se koná v MŠ, Sokolovská 19, Olomouc

10.11. v 18:00 DOBŘICHOVICE, galerie Inspirace – Talent atelier: vernisáž k otevření nové galerie ak. mal. Dany Puchnarové, Hana Blochová: slovo a hudba k otevření galerie, Kosmické sítě: komentář k multimediálnímu zpracování výtvarného díla D. Puchnarové

víkendové semináře na Karlštejně
11. – 13.11., 17 – 19.11., 25 – 27.11. a 2 – 4.12. 2016 (všechny termíny obsazeny)

další možnosti jaro 2017: 10. – 12.3., 17 – 19.3. a 24 – 26.3. 2017 (přihlášky již nyní)

20.11. v 17:00 HLÁSNÁ TŘEBÁŇ, Česká hospoda nebo sokolovna – Večer pro Karla IV. večer je určen císaři pro radost a potěšení…, účinkují: Milena Steinmasslová: mluvené slovo, Hana Blochová: zpěv, gotická harfa a psaltérium, vstupné 50 Kč

28.11. v 18:00 VELKÝ BOR u Horažďovic, Obecní úřad – Magisterium Karlštejna: nové poznatky z vlastního výzkumu hradu Karlštejna – přednáška s živou hudbou z doby Karla IV.

PROSINEC

víkendový seminář na Karlštejně 2. – 4.12. (termín obsazen)

5.12. v 19:30 PRAHA 1, Městská knihovna, malý sál, Mariánské náměstí 1 – Hudba na dvoře Karla IV. – adventní koncert k 700. výročí Karla IV., soubor středověké hudby Kvinterna – účinkuje: Hana Blochová: zpěv, gotická harfa, psalterium, duochord, perkuse, Přemysl Vacek: loutna

7.12. v 18:30 – 21:30 PRAHA 1, Dvůr umění, Mostecká 14: Rituální užití hlasu, posvátných vokálů, krystalů a biblických olejů pro spirituální harmonizaci – seminář s praxí

PŘIHLÁSKY na seminář: Kateřina Adámková tel. 777713315

Posvátné vokály a krystaly byly ve starověku využívány společně s vykuřovadly
a svatými oleji pro harmonizaci energetických obalů člověka a v mysterijní praxi. Energetické působení lidského hlasu v mantrách a evokacích lze využít také v muzikoterapii, arteterapii i aromaterapii s užitím biblických olejů. Seminář bude zaměřen na praktické využití všech prvků pro spirituální harmonizaci a regresní techniky při léčení duše.

11 – 12.10. OLOMOUC – Škola muzikoterapie II. – 2 ročník (sobota: 10:00 – 18:00 hodin, neděle: 9:00 – 16:00 hodin), výuka se koná v MŠ, Sokolovská 19, Olomouc

12.12. v 18:30 – 21:00 ČESKÉ BUDĚJOVICE, ul. Rudolfovská 34, Centrum setkávání – ZIMNÍ SLUNOVRAT – multimediální koncert s živým zpěvem, hudbou a průvodním slovem, rezervace D. Celbová na tel. 605148913