Koncerty

Středověké mariánské zpěvy

Poutnické písně k poctě Černé madony montserratské, mystické zpěvy Hildegardy z Bingen, trubadúrské písně a
mariánské písně doby Karla IV.

Kdy: sobota 31. 10. 2020 od 14:00 hod.

Kde: kostel svatého Gabriela – Holečkova ul. Praha 5, Smíchov

Zobrazit leták