Hudba – Kvinterna

Vlastní tvorba

Multimédia

Stará hudba

Ukázky hudby

 

Kvinterna – historie souboru

Soubor od roku 1994 pravidelně koncertuje doma i v zahraničí, účastní se evropských hudebních festivalů, spolupracuje s rozhlasem i televizí, připravuje hudbu k filmu. K hlavní orientaci souboru patří křesťanská a židovská hudba Evropy 13. – 15. století, hlavně písně ze středověkého Španělska, Francie, Itálie a Čech.

V této souvislosti se zabývá prezentací orientálních vlivů v hudbě evropského středověku a využívá autentických hudebních nástrojů majících původ v Orientu (např. ud, santur ad.). Hraje dvorskou a duchovní hudbu středověkých Čech, zvláště z doby panování císaře Karla IV. Oblíbenými autory 14. století jsou také G. de Machaut (Francie) a F. Landini (Itálie).

Zajímavé je též souborové zpracování písní Sefardských Židů ze Španělska, Turecka a Balkánu a synagogálních zpěvů Aškenázských Židů ze Střední Evropy. Kvinterna též s oblibou rekonstruuje rituální hudbu inspirovanou středověkými písněmi (např. Věštby Sibyliny, středověký alchymický cyklus). Soubor provozuje vlastní skladby alternativní hudby založené na improvizaci, využívajíc charakteristického zvuku středověkých, etnických a bicích nástrojů. Vystoupení mívají i scénický charakter, kdy je hudba spojena s výrazovým tancem a výtvarným zpracováním scény (např. projekty Mystica 98, Alchymia 2000, Terra mystica 2003). Soubor má v programu také mystické písně Hildegardy z Bingenu z 12/13. století a písně truvérů z Francie 11. – 13. století.