22. Festival staré hudby – Duchovní hudba středověkých klášterů

Český Krumlov: 10.-13. července 2020

Zobrazit leták

Koncerty a odborné přednášky budou probíhat v ambitu minoritského kláštera v Českém Krumlově. Tématem 22. ročníku festivalu je duchovní hudba středověkých klášterů – na koncertech zazní gregoriánské chorály, mystické zpěvy ženských klášterů, poutnické písně a středověká hudba z doby Karla IV. Do festivalového programu jsou zařazeny i odborné přednášky z oblasti středověké hudby a duchovních dějin.

Zobrazit leták | Zobrazit program

 

 

PROGRAM

 

Pátek 10.7.

23:00 koncert: zahajovací noční koncert při svíčkách 
Duchovní hudba v zemích Koruny české za vlády císaře Karla IV.
účinkuje: Kvinterna, umělecká vedoucí H. Blochová (zpěv, gotická harfa, fidula, loutna, psalterium, flétny, perkuse)

 

Sobota 11.7.

18:00 přednáška: Dr. Martin Horyna: Středověká varhanní hudba z lucemburské Prahy

20:00 koncert: Středověká varhanní hudba z Národního muzea v Praze a duchovní zpěvy v Českém království ve 14. a 15. století
účinkují: Dyškanti, um. vedoucí M. Horyna (zpěvy, středověké varhany)

 

Neděle 12.7.

18:00 přednáška: Dr. Hana Blochová: Písně na poutních cestách do Santiaga de Compostela

20:00 koncert: Codex Calixtinus a poutnické zpěvy na cestě do Santiaga de Compostela
účinkuje: Duo Calixtinum (zpěv, fidula, gotická harfa, flétna, perkuse)

 

Pondělí 13.7.

18:00 přednáška: Dr. Hana Blochová: Duchovní láska ve středověku: trubadúrky a dvory lásky, mystika ženských středověkých klášterů.

20:00 koncert: Duchovní milostné písně a mystické zpěvy ženských středověkých klášterů
účinkuje: Trubadúrka Sar (zpěv, gotická harfa, psalterium, flétny, perkuse)