Trubadúrka Sar

Středověké poutnické písně a mystické zpěvy Hildegardy z Bingen, věštecké a trubadúrské písně a balady Sefardských Židů

Účinkuje:
Hana Sar Blochová: zpěv, gotická harfa, psaltérium, flétny, perkuse

Hrad a zámek Bečov
Kdy: pátek 17. července 2020, v 19:00 hod.
Kde: v hradní kapli Navštívení Panny Marie

Hrad Cheb
Kdy: sobota 18. července 2020, v 18:00 hod.
Kde: v hradní kapli sv. Erharda a Uršuly

Hrad Bezděz
Kdy: čtvrtek 30. července 2020, v 15:00 hod.
Kde: v hradní kapli sv. archanděla Michaela

Hrad Houska
Kdy: pátek 31. července 2020, v 19:00 hod.
Kde: v hradní kapli

Zobrazit leták