22. Festival staré hudby

Duchovní hudba středověkých klášterů

Kdy: 10.-15. července 2020

Kde: Český Krumlov

Festivalové koncerty v roce 2020 budou probíhat denně v kostele a v ambitu minoritského kláštera a v klášteře klarisek v Českém Krumlově vždy od 20 hodin. Festival bude zaměřen na duchovní hudbu středověkých klášterů Evropy 12.-15. století a na koncertech zazní gregoriánské chorály, mystické zpěvy ženských klášterů, svatojakubské a mariánské poutnické písně, středověká varhanní hudba, hudba doby Karla IV., polyfonní liturgické zpěvy i husitské chorály. Do festivalového programu je zařazeno také divadelně-hudební vystoupení věnované literárnímu a hudebnímu odkazu středověké mystičky Hildegardy z Bingen.

Zobrazit program festivalu | Zobrazit leták